- סאטירה פוליטית
' "

-

-

-

- 1994

" !" -

" "2- "

- 1995

, !!!

2

1- "


 [test]  [ ]  [ ' ]  [ ]  []  [ ]  []  [ ]  [ ]